RF: Dai creps dl Sela

Carolina Moroder: roba dëucia y saleda

Domenia, 01.10.2023 da les 19:05-19:30

La jëuna de Urtijëi à perdrët fat l Lizeum d'Erti. Puech do l ejam de maduranza scumëncia nscila Carolina a jì ncantëur, mascimamënter tla Franzia y ti raions dla Talia, a mparé a fé roba dëucia, tla patisseria, y nce a cujiné i cëifs tipics di raions ulache la ruva. Nia mancé na pudòvel n arichimënt culturel, mé per dì cun l mparé l franzëus, y na lingia de esperienzes sozieles. Na trasmiscion de David Lardschneider

Foto: Carolina Moroder