TV: Patriae (2.pèrt)

Viac tel Patriarcat de Aquileia

Mercui, 01.12.2021 da les 20:50-21:06

La storia de trei centenees del Patraicat de Aquileia se dejoiuc tres i eies de la joena Carolina che tel jir a enrescir la ne desvela la fin del Patriacat e la vegnuda de la dominazion veneziana do la mort del patrarca Bertrando e la robaria del vangele se peissa autograf de Marco, portà a Aquileia tel 1420. Te chesta seconda pèrt del documentarie vegn contà de coche è vegnù copà Bertrando a San Giorgio della Richinvelda e si deportazion a Udin. Program de marco D'Agostini, a cura de Anna Mazzel