RF: Musiga en pröma fila


L'aisciöda y l'istè


Juebia, 16.09.2021 da les 19:05-19:30

Les 4 sajuns de Antonio Vivaldi è un di pröms ejëmpli de musica a program, che foss
composiziuns cun n carater descritif: al vëgn por ejëmpl depënt musicalmenter l'invern,
scür y psoch o l contrar: l'istè cialt, cun na tempesta en movimënt. I corusc musicai è chilò
dër da saù y la timbirca dër da corù. Ascutun insnöt l`aisciöda y l'istè. Program de Esther Videsott