RF: Dai creps dl Sela

Anna Schenk y l sport dl bob

Vender, 03.02.2023 da les 19:05-19:30

La jëuna atleta de Gherdëina Anna Schenk ie la sëula atleta de Gherdëina che se resieia a sauté ite te n bob a doi y furné ju per n canal dlacià a passa 100 al'ëura. Ëila muessa dantaldut sburdlé dassënn canche l ie da pië via y dsaré do l travert. La mami de doi mutons nes conta vel'curiëusità de chësta disziplina spetaculera y tl medem tëmp nce periculëusa.
Trasmiscion de Alex Runggaldier

Foto: Anna Schenk ti la vega cun gran sgors ju per chi canai dlacei.